Inspectie civiele kunstwerken

Om de toestand van uw civiele kunstwerken in uw areaal inzichtelijk te maken, inspecteren en adviseren wij over de meest doelmatige (onderhouds)maatregelen en stellen meerjarenonderhoudsplannen op. Deze toestandsinspecties kunnen worden gecombineerd met risicoanalyses. De uitkomst bespreken wij samen met u en plannen we het uit te voeren onderhoud op basis van risico’s, prioriteiten en beschikbaar budget.

Inspecties bij SMIT Civiele Techniek

Wij voeren conditiemetingen uit volgens de NEN 2767-4, gericht op civiele kunstwerken. Afhankelijk van uw wensen wordt de diepgang van de inspectie bepaald. Bij voorkeur maken we gebruik van standaarden/methodieken, zoals opgenomen in CUR 117.

Wat u van ons mag verwachten

  • Inventarisatie volgens de NEN2767-4;
  • Wij voeren de werkzaamheden uit volgens de aanbeveling CUR117, B1, B2 en C2 voor ieder kunstwerk;
  • Ook kunnen wij voor u de civiele kunstwerken vooraf (steekproefsgewijs) schouwen om een passend voorstel te maken;
  • Een schouw of vooropname leggen wij vast op foto en indien gewenst ook op met film;