Riolering

Gaat u aan de slag met reconstructie of nieuwbouw in een wijk? Dan heeft dat vaak gevolgen voor de riolering in het gebied. Ook hiervoor heeft u dan een goede civieltechnische oplossing nodig. We helpen u daar graag verder mee. Onze tekening zijn uitvoerig en gedetailleerd en bieden altijd de meest efficiënte en (realistische) duurzame oplossing.

Riolering bij Smit Civiele Techniek

Op het moment dat u aan de slag gaat met reconstructie of nieuwbouw, krijgt u ook altijd te maken met riolering. Rioolleidingen moeten bijvoorbeeld verlegd, en/of aangesloten worden op het bestaande stelsel. Daarbij zoeken we altijd naar de meest duurzame oplossing en vinden wij het vanzelfsprekend dat hemelwater zoveel mogelijk via groengebieden’ wegstroomt. Dat is niet alleen veel kostenefficiënter, maar natuurlijk ook veel beter voor het milieu.

Wat u van ons mag verwachten

  • We stellen voor u de contractstukken op voor de (jaarlijkse) inspectie- en reiniging;
  • We denken graag mee over het afkoppelen en infiltreren van regenwater en het verbeteren van gescheiden stelsels;
  • We verwerken ook revisies. Die vinden wij, naast de voorbereidende werkzaamheden, ook erg belangrijk;
  • We begeleiden, als u dat graag wil, het volledige project van voorbereiding tot oplevering (van civieltechnische werkzaamheden). Dat kan als projectleider of als directievoerder.