Reconstructie en onderhoud

Bent u in uw gemeente bezig met reconstructie of onderhoud van de rioolstelsels of de openbare ruimte? Dan helpen we u graag bij de werkvoorbereiding van de civieltechnische werkzaamheden. We maken niet alleen het ontwerp- en de uitvoeringstekeningen, maar adviseren ook bij de reconstructie.

Reconstructie bij Smit Civiele Techniek

Wat wij bedoelen met reconstructie en onderhoud? Bijvoorbeeld een rioolleiding die vervangen moet worden. Of een trottoir dat aan vernieuwing toe is. Het zijn niet altijd  omvangrijke projecten, maar het moet wel op regelmatige basis gebeuren. En daarbij is het vooral belangrijk dat we rekening houden met wat er in de tussentijd is veranderd. Want in een aantal decennia gebeurt er veel in een (woon)wijk. Misschien is de parkeerdruk toegenomen, of wordt een straat gebruikt als sluiproute? In beide gevallen zou er gekeken kunnen worden naar een aangepaste verkeerskundige indeling. Ook hierbij zoeken we naar slimme en haalbare oplossingen, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de wensen van de opdrachtgever als die van de omwonenden.

Wat u van ons mag verwachten?

  • Wij streven altijd naar een ontwerp op basis van de meest (realistische) duurzame oplossingen;
  • We verzorgen de bestekken en kostenramingen voor de onderhoudscyclus van bestrating, asfalt en kunstwerken;
  • We begeleiden, wanneer u dat wilt, het volledige project van voorbereiding tot oplevering (van civieltechnische werkzaamheden). Dat kan als projectleider of als directievoerder.