Bouw- en woonrijp

Heeft u projecten waarbij u kavels en de openbare ruimte bouw- en woonrijp wilt maken? Dan kunt u voor de civieltechnische werkzaamheden heel goed bij ons terecht. We verzorgen niet alleen de werkvoorbereiding, maar ook de projectbegeleiding tot en met de uitvoering en oplevering. Het is onze ervaring dat wanneer we het volledige project begeleiden, dat voor u als klant heel overzichtelijk werkt. Hierdoor lopen ook processen beter en ondervindt u minder faalkosten.

Samenwerking met lokale bureaus

Wanneer er tijdens een project meer specialistische kennis nodig is voor bijvoorbeeld de bodem of riolering, dan werken we daarvoor samen met onze lokale partners. Zij zijn ook bekend met de processen richtlijnen van (bijvoorbeeld) de gemeente en dat werkt prettig en efficiënt. Een voorbeeld hiervan zijn onze collega's van de Verbind.Groep