Werkvelden

U kunt bij ons terecht voor civieltechnische oplossingen op het gebied van de openbare ruimte, reconstructie en de inspectie van uw civiele kunstwerken. We verzorgen de werkvoorbereiding en doen daarbij vaak ook de volledige projectleiding en inspecties. Wanneer we betrokken zijn bij het volledige project kunnen we de beste ondersteuning bieden. Concreet? In iedere fase van het proces kunnen wij u vertellen we waar u civieltechnisch rekening mee moet houden én welke consequenties bepaalde keuzes hebben. We tackelen zo in een vroeg stadium direct ‘standaard problemen’, waardoor hoeft u later geen correcties hoeft uit te voeren. En dat scheelt natuurlijk altijd tijd en geld.

Bouw- woonrijp maken

Heeft u civieltechnische ondersteuning nodig bij het bouw- of woonrijp maken van een terrein? Dan helpen we u graag verder.

Reconstructie

Bent u bezig met een reconstructie of onderhoud in de openbare ruimte? Dan helpen we u graag verder met slimme civieltechnische oplossingen.

Inspectie civiele kunstwerken

Wilt u weten wat de technische staat is van uw civiele kunstwerken? We helpen u daar graag bij.

Projectleiding

Heeft u tijdelijk wat extra capaciteit nodig voor een project? Werken als projectleider, adviseur of directievoerder. Zelfs inhouse meewerken als de situatie daar om vraagt.