Algemene voorwaarden

Wij volgen de DNR2011 (herzien 2013).