SMIT Civiele Techniek is een teken- en adviesbureau in Enschede voor civieltechnische oplossingen . We werken aan verschillende projecten in de openbare ruimte. Dat doen we als werkvoorbereider, inspecteur, adviseur én projectleider. Onze ruime ervaring is onze kracht; hierdoor kunnen wij u in uw projecten begeleiden van a tot z.

Alles begint met heldere (rand)voorwaarden

Volgens ons begint eigenlijk alles met duidelijke (rand)voorwaarden. Als deze er niet zijn dan gaan wij deze (rand)voorwaarden graag met u ontdekken. In onze beleving kan zonder randvoorwaarden niemand zijn werk goed doen. Daarom nemen wij voldoende tijd en besteden aandacht aan een goede voorbereiding. Door een goede voorbereiding zijn onze producten altijd helder en overzichtelijk.

SMIT Civiele Techniek: Energie en duurzaamheid

Ook wij vinden de omgeving waarin we werken, wonen én ons van A naar B bewegen, heel belangrijk. Daarom streven wij naar heldere oplossingen. Met deze oplossingen hebben wij de visie om onze "leefruimte" leefbaarder, duurzamer en veiliger te maken. Daarin zijn de waarden van Wind-Water-Zon een belangrijk onderdeel. Wij zijn gedreven om de kwaliteit van onze regionale en stedelijke infrastructuur te verbeteren.  Daar waar mogelijkheden liggen dragen we graag ons steentje bij!

Bouw- woonrijp maken

Heeft u civieltechnische ondersteuning nodig bij het bouw- of woonrijp maken van een terrein? Dan helpen we u graag verder.

Reconstructie

Bent u bezig met een reconstructie of onderhoud in de openbare ruimte? Dan helpen we u graag verder met slimme civieltechnische oplossingen.

Inspectie kunstwerken

Wilt u weten wat de technische staat is van uw civiele kunstwerken? We helpen u daar graag bij.

Projectleiding

Heeft u tijdelijk wat extra capaciteit nodig voor een project? Dan kunt daarvoor ook goed bij ons terecht. We werken als projectleider, adviseur of directievoerder.