Smit Civiele techniek is een teken- en adviesbureau in Enschede voor civieltechnische oplossingen . We werken aan middelgrote projecten zoals het verbinden van een rotonde, het vervangen van een riolering of het bouwrijp maken van woningbouwlocaties. Dat doen we als werkvoorbereider, adviseur én projectleider. In het laatste geval begeleiden we projecten van a tot z.

Alles begint met een goede, duidelijke werktekening

Volgens ons begint eigenlijk alles met een duidelijke en uitgebreide werktekening. Zonder dat kan niemand zijn werk goed doen. Daarom besteden we veel tijd en aandacht aan details, uitvergrotingen en doorsneden en zijn onze tekening altijd heel gedetailleerd en overzichtelijk. Hierdoor weet iedereen die te maken heeft met de uitvoering precies wat moet gebeuren.

Smit Civiele Techniek en duurzaamheid

Ook wij vinden de omgeving waarin we werken, wonen én ons van A naar B bewegen, heel belangrijk. Daarom proberen we in ons werk altijd voor de (mits reëel en realiseerbaar) meest duurzame oplossing te gaan. We zijn op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving en van de nieuwste technieken op het gebied van duurzaamheid in de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan het hergebruik van betonklinkers in nieuw beton, waterdoorlatende bestrating en gebruik van groen voor de afvoer van regenwater. Waar het kan dragen we graag ons steentje bij!

Bouw- woonrijp maken

Heeft u civieltechnische ondersteuning nodig bij het bouw- of woonrijp maken van een terrein? Dan helpen we u graag verder.

Reconstructie

Bent u bezig met een reconstructie of onderhoud in de openbare ruimte? Dan helpen we u graag verder met slimme civieltechnische oplossingen.

Riolering

Bent u bezig met nieuwbouw of reconstructie? Ook hiervoor heeft u een goede en duurzame civieltechnische oplossing nodig. We helpen u daar graag bij.

Projectleiding

Heeft u tijdelijk wat extra capaciteit nodig voor een project? Dan kunt daarvoor ook goed bij ons terecht. We werken als projectleider, adviseur of directievoerder.